Blockchain กับศักยภาพในการปฏิวัติอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

กิจการโทรคมนาคมในหลายๆ ประเทศในปัจจุบัน กำลังประสบปัญหาในด้านสัดส่วนกำไร (Margin) ที่ลดลง อันเป็นผลมาจากการแข่งขันในตลาดที่มากขึ้น และการลงทุนอย่างมหาศาลในการขยายโครงข่ายเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น บล็อกเชน ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของศักยภาพในการปฏิวัติอุตสาหกรรมต่างๆ ในการช่วยลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่นำมาใช้ อย่างไรก็ตาม การนำมาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในปัจจุบันส่วนมากจะเห็นในธุรกิจ fintech แต่การนำมาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ปฏิวัติอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecommunications) ยังมีให้เห็นไม่มากนัก แต่ศักยภาพของเทคโนโลยีนี้สามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไว้ในหลายแง่มุม ดังที่ผู้เขียนจะกล่าวต่อไปในบทความนี้

บล็อกเชนคืออะไร
Blockchain หรือ บล็อกเชน เป็นคำยอดฮิตที่เราได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2558 ถ้าให้อธิบายคอนเซปต์ของบล็อกเชนอย่างสั้นๆ บล็อกเชน คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลรูปแบบหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ สามารถการันตีความปลอดภัย ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือของข้อมูลต่างๆ ได้โดยไม่ต้องอาศัยการตรวจสอบจากบุคคลที่ 3 (Centralized Trust Party)

1

โดยทั่วไปในการสร้างความเชื่อมั่นในการทำกิจกรรมต่างๆ จำเป็นต้องอาศัยตัวกลางในการตรวจสอบ เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นถูกรับรู้ในวงแคบ ทำให้ไม่มีใครสามารถช่วยยืนยันได้ ต่างจากระบบการทำงานของบล็อกเชนที่เมื่อเกิดกิจกรรมหรือธุรกรรมใดๆ ขึ้น ข้อมูลของกิจกรรมดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นบล็อก (Block) และสามารถแชร์ไปยังทุกๆ คน โดยเชื่อมต่อกับบล็อกที่เกิดขึ้นก่อนหน้า เป็นเสมือนสายโซ่ (Chain) ทั้งนี้ ทุกคนในเครือข่ายจะมีสำเนาของทุกบล็อกของข้อมูลในสายโซ่ และทราบว่าบล็อกต่างๆ ที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นเมื่อใด ใครเป็นผู้สร้างและมีสิทธิ์ในแต่ละบล็อก การแก้ไขหรือแฮคข้อมูลในบล็อกเชนจึงเป็นไปได้ยากมากเนื่องจากการกระทำดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากคนส่วนมากในเครือข่าย ระบบการเก็บข้อมูลนี้จึงนับได้ว่าเป็นระบบที่ปลอดภัย และมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยที่ไม่ต้องมีตัวกลางมายืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูล

Blockchain กับธุรกิจ Telco
จากที่ได้เกริ่นไว้ในตอนต้นถึงปัญหาของผู้ให้บริการโทรคมนาคมในเรื่องของ Margin ที่ลดลง ผู้ประกอบการจำเป็นต้องหาวิธีเพื่อลดต้นทุน หรือหาวิธีสร้างรายได้แบบใหม่ๆ บล็อกเชน เป็นวิธีจัดระบบข้อมูล ซึ่งข้อมูลนี้เองถือเป็นขุมทรัพย์ของการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้บล็อกเชนในอุตสาหกรรมต่างๆ มีได้อย่างหลากหลาย ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเองก็สามารถนำบล็อกเชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้กับทั้งการให้บริการที่มีอยู่ในปัจจุบันและบริการต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

2
โดยโอกาสในการนำบล็อกเชนมาใช้กับผู้ให้บริการในกิจการโทรคมนาคมก็จะอยู่เกี่ยวข้องกับการบริการจัดการข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเก็บไว้ ตัวอย่างเช่น นำบล็อกเชนมาจัดการข้อมูลเส้นทางการส่งสัญญาณในระบบโครงข่าย การจัดการกับรายชื่อและกิจกรรมต่างๆ กับพาร์ทเนอร์หรือกับลูกค้า รวมถึงการใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้จากบล็อกเชนมาวิเคราะห์การดำเนินงานของตัวผู้ให้บริการเองในรูปแบบต่างๆ

เมื่อมีระบบการจัดการข้อมูลที่ดีโดยการนำบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้นั้นจะช่วยลดต้นทุนได้ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านข้อมูล และสามารถเพิ่มหารายได้ใหม่จากบริการใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ตัวอย่างของระบบต่างๆ ที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมสามารถนำบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ได้ เช่น การจัดการการทุจริต (Fraud Management) การให้บริการจากการระบุตัวตนและการจัดการข้อมูล (Identity-as-a-Service and Data Management) การให้บริการ 5G (5G Enablement) และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับการเชื่อมต่อระบบ IoT เป็นต้น
ที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างการนำศักยภาพของบล็อกเชนไปประยุกต์ใช้เท่านั้น ยังไม่ได้มีการทำ Prove of Concept หรือยังไม่ได้มีการเผยแพร่ผลของการนำไปใช้ให้เป็นที่ประจักษ์ ผลของการนำบล็อกเชนไปใช้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมก็ยังต้องรอดูกันต่อไป

Tags: , , , ,
paanเกี่ยวกับผู้เขียน คุณ ภัสรา ปิตยานนท์ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Business Analyst บริษัทที่ปรึกษา ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด มีความเชียวชาญในธุรกิจประเภท TMT (Telecom, Media and Technology) โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ด้านการแข่งขันในธุรกิจกระจายเสียง