PRESS RELEASE – Digital Disruption and Impacts on TV and Media Industry

In November 2017, TIME Consulting was invited to be a guess speaker at the conference held by the NBTC on ‘Digital Disruption and Impacts on TV and Media Industry’ topic.


PRESS RELEASE – Workshop on Digital Technology Mega Trends and Business Transformation for DHL Supply Chain Asia-Pacific

We have been invited to a workshop on “Digital Technology Mega Trends and Business Transformation” for the senior finance community in DHL Supply Chain Asia-Pacific on 15 November 2017. The purpose is to enhance the understanding of “Mega Trends” and their future impacts.


ประเทศไทย 4.0 และโทรคมนาคม

ประเด็นที่กำลังเป็นจับตามองในขณะนี้ คงจะหนีไม่พ้น “ประเทศไทย 4.0” หรือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่าท่านผู้อ่านหลายๆ ท่านคงจะเคยได้ยินกันมาบ้างไม่มากก็น้อย หากจะอธิบายอย่างคร่าวๆ ก็คงจะอธิบายได้ว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้ปรับเปลี่ยนมากันด้วยทั้งสิ้น 3 ยุค โดยในยุคแรกเรียกว่า…


PRESS RELEASE – Workshop on Wholesale Broadband Access for SMPs in Telecommunication Sector

We have been invited to lead a workshop on “Wholesale Broadband Access: WBA” on 23 December 2016. The propose of this workshop is to enhance the understanding of the SMPs, namely TOT, CAT, True, and 3BB, on their duty on creating the Reference Offer for WBA products.


เมื่อผู้ให้บริการ TV รายเดิมต้องรับมือกับการมาถึงของ OTT TV

ปัจจุบันการให้บริการในกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยกำลังประสบปัญหากันอย่างถ้วนหน้า อย่างที่เราเห็นตามข่าวกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากด้านต้นทุนที่สูง เช่น ต้นทุนของการได้มาซึ่งเนื้อหารายการทั้งการผลิตเองและการซื้อลิขสิทธิเพื่อมาออกอากาศที่แพงมาก ปัญหาด้านรายได้ เช่น รายได้จากการโฆษณาของช่องฟรีทีวีก็ถูกแบ่งไปที่ผู้ให้บริการฟรีทีวีรายใหม่ในระบบดิจิทัลที่มีเพิ่มขึ้น หรือรายได้ต่อผู้ใช้บริการ (ARPU) ของผู้ให้บริการ Pay TV เองก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุของปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและการเข้ามาของ OTT TV


Blockchain กับศักยภาพในการปฏิวัติอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

กิจการโทรคมนาคมในหลายๆ ประเทศในปัจจุบัน กำลังประสบปัญหาในด้านสัดส่วนกำไร (Margin) ที่ลดลง อันเป็นผลมาจากการแข่งขันในตลาดที่มากขึ้น และการลงทุนอย่างมหาศาลในการขยายโครงข่ายเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น บล็อกเชน ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของศักยภาพในการปฏิวัติอุตสาหกรรมต่างๆ ในการช่วยลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่นำมาใช้…


แนวโน้มการบริโภคข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสำหรับในยุคปัจจุบันนี้การใช้งานข้อมูลนับเป็นส่วนที่สำคัญของการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก การใช้งานข้อมูลเหล่านี้เองนับเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการโทรคมนาคม ที่จำเป็นต้องมีการปรับตัวกันยกใหญ่เพื่อให้พร้อมรับมือกับการบริโภคข้อมูลที่มีท่าทีจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


OTT TV อนาคตแห่งการชมโทรทัศน์

OTT TV ได้เปรียบบริการสื่อวิดีโอและโทรทัศน์แบบอื่นๆ ทั้ง Free TV (ดิจิตอลทีวี) Pay TV (เช่น True Vision และ PSI) และแผ่น DVD/Blu-ray ในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความยืดหยุ่นในด้านเวลาการให้บริการที่ผู้ชมสามารถเลือกเองได้ ความยืดหยุ่นด้านสถานที่ที่ผู้ชมสามารถเลือกชมที่ใดก็ได้ที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ ด้านความสะดวกที่ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมมาก รวมถึงด้านการลงทุนของผู้ให้บริการที่ต่ำเนื่องจากผู้ให้บริการไม่ได้ลงทุนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเอง สะท้อนถึงอัตราค่าบริการที่ต่ำกว่าผู้ให้บริการ TV ในรูปแบบอื่นๆ ข้อได้เปรียบแหล่านี้ทำให้หลายคนเริ่มคิดว่า OTT TV จะเข้ามาแทนที่การรับชมวิดีโอและโทรทัศน์แบบเดิมของเรา แต่ว่า OTT TV คืออะไรกันแน่ เรามาทำความรู้จัก OTT TV เบื้องต้นกันเถอะ


5G อนาคตแห่งโลกโทรคมนาคม

การประมูลคลื่น 900MHz ที่เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AWN) ในฐานะผู้ชนะใบอนุญาตคลื่นย่าน 895 – 905MHz/940 – 950MHz ไปในราคา 75,654 ล้านบาท (ซึ่งถ้ายังจำกันได้คลื่นในย่านนี้คือคลื่นที่ JAS ชนะประมูลได้ หากแต่ไม่สามารถมาชำระเงินค่าใบอนุญาตในงวดแรกได้ตามที่ กสทช. กำหนด จึงจำเป็นมีการจัดประมูลคลื่นดังกล่าวใหม่) นับว่าเป็นการสิ้นสุดของสงครามการประมูลคลื่นที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน


พรบ. คอมพิวเตอร์ฯ กับ การบริการ OTT TV

บริการ OTT TV เป็นการรับชมสื่อบนอินเตอร์เน็ต โดยผู้รับชมสามารถรับชม OTT TV ได้ทั้งรูปแบบเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น ทำให้บริการ OTT TV มีความเชื่อมโยงกับการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น บริการ OTT TV จึงอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์