TIME Consulting ETDA-E-Transaction

ETDA และ TIME Consulting จัดเวทีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศที่จัดทำตัวชี้วัดระดับสากล ครั้งที่ 2 (International Panel on the Development of e-Transaction and e-Commerce Indicators, 2nd Meeting)

TIME Consulting ETDA-E-Transaction

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ETDA และ TIME Consulting จัดเวทีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศที่จัดทำตัวชี้วัดระดับสากล ครั้งที่ 2 (International Panel on the Development of e-Transaction and e-Commerce Indicators, 2nd Meeting) ภายใต้โครงการวิเคราะห์องค์ประกอบตัวชี้วัดระดับสากลเพื่อสะท้อนสถานภาพและ แนวทางการขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือกับผู้แทนจากหน่วยงานระดับนานาชาติในการจัดทำตัวชี้วัดด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อยกอันดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยได้รับเกียรติจาก Speaker ชั้นนำ จากหน่วยงานระดับโลก คือ European Commission, International Telecommunication Union (ITU) และ International Institute for Management Development ( IMD) มาร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์ ได้แก่

Esperanza C. Magpantay นักสถิติอาวุโส ของ Telecommunication Development Bureau (BDT), ITU จะมาแชร์ประสบการณ์ด้านการจัดทำ ICT Development Index ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งการใช้งานและการเข้าถึง ICT ของประชาชน โดยเฉพาะในตัวชี้วัดอีคอมเมิร์ซและความพร้อมใช้งานของข้อมูลในระดับสากล

ศาสตราจารย์ Paul Foley ซึ่งเป็น CEO ของ Tech4i2 และที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของ European Commission มีความเชี่ยวชาญในด้านนโยบายและการประเมินเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาการวัดผลและดัชนีโดยใช้ระเบียบวิธีทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ โดยเป็นที่ปรึกษาและให้คำปรึกษากับทั้งภาครัฐทั่วโลกและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการประเมินผลกระทบโดยใช้ข้อมูลที่เกิดจากการวัดผลและดัชนีต่าง ๆ จะได้นำประสบการณ์มาถ่ายทอดในหัวข้อ “การจัดทำตัวชี้วัด Digital Economy and Society Index และ ASEAN Digital Index”   ศาสตราจารย์ Arturo Bris ท่านสวมหมวกถึง 3 ใบที่ IMD คือ เป็นนักวิจัยระดับท็อปด้านการเงิน, เป็นผู้อำนวยการ World Competitiveness Center (WCC) และตำแหน่งสุดท้าย เป็นอาจารย์และผู้อำนวยการโครงการระดับรางวัล ด้านแผนกลยุทธ์การเงินและการเงินดิจิทัล รวมทั้งอำนวยการโครงการเด่นของ IMD คือ Advanced Strategic Management มา 4 ปี.เวทีครั้งนี้ ศาสตราจารย์ Bris จะได้มาร่วมบรรยายและเสวนากับ Esperanza C. Magpantay ในเรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดระดับสากล โดยหน่วยงานต่างประเทศ และความคิดเห็นต่อการจัดทำตัวชี้วัดด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

ชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/videos/149951840383544

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

More Insights

News
dell

กสทช. และ Huawei เร่งผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายไฟเบอร์ภายในงาน “Giga Thailand : Broadband Forum

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จับมือกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด เร่งผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายไฟเบอร์ภายในงาน “Giga

Read More »
News
dell

TCEB และ TIME Consulting จัดการประชุมกลุ่มย่อย “โครงการจัดทำรายงานระบบนิเวศนวัตกรรมในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย”

เมื่อที่ 23-24 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB และ TIME Consulting จัดการประชุมกลุ่มย่อย “โครงการจัดทำรายงานระบบนิเวศนวัตกรรมในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย” ณ

Read More »
จักรกฤษณ์ สังกิตติวรรณ์
News
dell

สำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2021 ATRC Stakeholders’ Consultative Dialogue

สำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2021 ATRC Stakeholders’ Consultative Dialogueในรูปแบบ Virtual Conference ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมจากประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมทั้งผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการ OTT รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ

Read More »

we use cookies to improve your experience

We use cookies essential for this site to function well. Please click “Accept” to help us improve its usefulness with additional cookies. Learn about our use of cookies, and collaboration with select social media and trusted analytics partners in our  Cookie Policy.