สรุปประเด็น Rethinking Digital Transformation: Creating Digital Capability and Competency ภายในงาน Huawei Powering Digital Thailand 2021

Powering Digital Thailand 2021: Huawei Cloud &Connect งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โซลูชันอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดของหัวเว่ย  จัดโดยหัวเว่ย ร่วมกับ บางกอกโพสต์ และพาร์ทเนอร์ด้านไอทีมากมาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คุณจักรกฤษณ์ สังกิตติวรรณ์ Managing Partner TIME Consulting ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ Rethinking Digital Transformation: Creating Digital Capability and Competency ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

  • Digital Transformation มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data Driven)และให้ความสำคัญที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric Organization)
  • ข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นรูปแบบใหม่ ซึ่งองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่โดยการใช้ข้อมูลเชิงลึก
  • ปัจจุบันการมีเพียงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากองค์กรและบุคลากรจำเป็นต้องสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านดิจิทัล (Digital Culture) ที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน จึงจะทำให้เกิด Digital Transformation ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Share this post

More Insights

News
dell

กสทช. และ Huawei เร่งผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายไฟเบอร์ภายในงาน “Giga Thailand : Broadband Forum

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จับมือกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด เร่งผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายไฟเบอร์ภายในงาน “Giga

Read More »
News
dell

TCEB และ TIME Consulting จัดการประชุมกลุ่มย่อย “โครงการจัดทำรายงานระบบนิเวศนวัตกรรมในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย”

เมื่อที่ 23-24 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB และ TIME Consulting จัดการประชุมกลุ่มย่อย “โครงการจัดทำรายงานระบบนิเวศนวัตกรรมในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย” ณ

Read More »
จักรกฤษณ์ สังกิตติวรรณ์
News
dell

สำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2021 ATRC Stakeholders’ Consultative Dialogue

สำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2021 ATRC Stakeholders’ Consultative Dialogueในรูปแบบ Virtual Conference ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมจากประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมทั้งผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการ OTT รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ

Read More »