Blockchain กับศักยภาพในการปฏิวัติอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

กิจการโทรคมนาคมในหลายๆ ประเทศในปัจจุบัน กำลังประสบปัญหาในด้านสัดส่วนกำไร (Margin) ที่ลดลง อันเป็นผลมาจากการแข่งขันในตลาดที่มากขึ้น และการลงทุนอย่างมหาศาลในการขยายโครงข่ายเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น บล็อกเชน ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของศักยภาพในการปฏิวัติอุตสาหกรรมต่างๆ ในการช่วยลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่นำมาใช้…


5G อนาคตแห่งโลกโทรคมนาคม

การประมูลคลื่น 900MHz ที่เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AWN) ในฐานะผู้ชนะใบอนุญาตคลื่นย่าน 895 – 905MHz/940 – 950MHz ไปในราคา 75,654 ล้านบาท (ซึ่งถ้ายังจำกันได้คลื่นในย่านนี้คือคลื่นที่ JAS ชนะประมูลได้ หากแต่ไม่สามารถมาชำระเงินค่าใบอนุญาตในงวดแรกได้ตามที่ กสทช. กำหนด จึงจำเป็นมีการจัดประมูลคลื่นดังกล่าวใหม่) นับว่าเป็นการสิ้นสุดของสงครามการประมูลคลื่นที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน