แนวโน้มการบริโภคข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสำหรับในยุคปัจจุบันนี้การใช้งานข้อมูลนับเป็นส่วนที่สำคัญของการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก การใช้งานข้อมูลเหล่านี้เองนับเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการโทรคมนาคม ที่จำเป็นต้องมีการปรับตัวกันยกใหญ่เพื่อให้พร้อมรับมือกับการบริโภคข้อมูลที่มีท่าทีจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง