Blockchain กับศักยภาพในการปฏิวัติอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

กิจการโทรคมนาคมในหลายๆ ประเทศในปัจจุบัน กำลังประสบปัญหาในด้านสัดส่วนกำไร (Margin) ที่ลดลง อันเป็นผลมาจากการแข่งขันในตลาดที่มากขึ้น และการลงทุนอย่างมหาศาลในการขยายโครงข่ายเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น บล็อกเชน ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของศักยภาพในการปฏิวัติอุตสาหกรรมต่างๆ ในการช่วยลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่นำมาใช้…