ประเทศไทย 4.0 และโทรคมนาคม

ประเด็นที่กำลังเป็นจับตามองในขณะนี้ คงจะหนีไม่พ้น “ประเทศไทย 4.0” หรือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่าท่านผู้อ่านหลายๆ ท่านคงจะเคยได้ยินกันมาบ้างไม่มากก็น้อย หากจะอธิบายอย่างคร่าวๆ ก็คงจะอธิบายได้ว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้ปรับเปลี่ยนมากันด้วยทั้งสิ้น 3 ยุค โดยในยุคแรกเรียกว่า…


5G อนาคตแห่งโลกโทรคมนาคม

การประมูลคลื่น 900MHz ที่เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AWN) ในฐานะผู้ชนะใบอนุญาตคลื่นย่าน 895 – 905MHz/940 – 950MHz ไปในราคา 75,654 ล้านบาท (ซึ่งถ้ายังจำกันได้คลื่นในย่านนี้คือคลื่นที่ JAS ชนะประมูลได้ หากแต่ไม่สามารถมาชำระเงินค่าใบอนุญาตในงวดแรกได้ตามที่ กสทช. กำหนด จึงจำเป็นมีการจัดประมูลคลื่นดังกล่าวใหม่) นับว่าเป็นการสิ้นสุดของสงครามการประมูลคลื่นที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน