top of page

“TIME Consulting” ร่วมแบ่งปันสิ่งของสานต่อโครงการเหลือ-ขอ ของ “มูลนิธิบ้านนกขมิ้น”


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด ร่วมแบ่งปันสิ่งของ เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเหลือ - ขอ ของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยมีพนักงานของ TIME Consulting ร่วมบริจาคสิ่งของเป็นจำนวนมาก
สำหรับโครงการเหลือ - ขอ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการนำสิ่งของที่ได้รับมา ไปคัดแยก แล้วส่งต่อให้กับเด็กด้อยโอกาส และจัดจำหน่ายเพื่อนำเงินรายได้มาเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ในมูลนิธิบ้านนกขมิ้นและเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่อไป

bottom of page