top of page

ยกระดับการผลิตในยุคดิจิทัลด้วย Digital Manufacturing Solutionบริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด ผู้นำด้านการให้คำปรึกษาและโซลูชันด้านดิจิทัลชั้นนำ มุ่งสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้ขับเคลื่อนธุรกิจเข้าสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยโซลูชัน Digital Manufacturing ที่จะทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วนของกระบวนการของธุรกิจ ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การใช้งาน ตลอดไปจนถึงการบำรุงรักษา ทดแทนรูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิมสู่ Digital Manufacturing


คุณจักรกฤษณ์ สังกิตติวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้กล่าวว่า “ยุคดิจิทัลได้เข้ามาพลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรม การผลิตแบบดั้งเดิมกำลังถูกแทนที่ด้วย Digital Manufacturing เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจให้เร็วยิ่งขึ้น ประหยัดทั้งต้นทุนและเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และขยายขีดความสามารถให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืน”


Digital Manufacturing Solution เป็นโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่


1. การดำเนินงานการผลิต (Manufacturing Operations) หรือ (Digital Twin Solutions) เป็นโซลูชั่นที่คลอบคลุมกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การออกแบบ การจำลอง การทดสอบ และการผลิต โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้

  • การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) : ซอฟต์แวร์ Computer-Aided Design (CAD) ที่ใช้ในหลายอุตสาหกรรมสำหรับการออกแบบ พัฒนา และวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

  • การจำลองและทดสอบ (Simulate & Testing) : Simcenter เป็นแพลตฟอร์มการจำลองและทดสอบครบวงจรในการประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนการผลิตจริง โดยจะมีโมดูลต่างๆ ที่ครอบคลุมการจำลองและการทดสอบได้อย่างครบถ้วน เช่น thermal, composites, electromagnetic, durability, dynamics, structures, acoustics, motion, flow

  • การออกแบบการผลิต (Production design) : Teamcenter เป็นซอฟต์แวร์ Product Lifecycle Management (PLM) ที่ช่วยจัดการข้อมูลและกระบวนการต่างๆ ในวงจรของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การวางแผนการผลิตและวิศวกรรม การจัดการการออกแบบ (Design Management) การจัดการเอกสาร (Document Management) การจัดการ BOM และการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

  • การดำเนินการผลิต (Production Execution): Opcenter เป็นโซลูชั่นที่ครบวงจรสำหรับการดำเนินงานการผลิต ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ไม่ว่าจะเป็น การดำเนินงานการผลิต (Manufacturing Execution) การวางแผนและจัดตารางการผลิต (Production Planning and Scheduling) การจัดการคุณภาพ (Quality Management) ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการผลิต (Manufacturing Intelligence)

  • IoT และระบบอัติโนมัติ (IoT & Automation) : Mindsphere เป็นแพลตฟอร์ม IoT ที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องจักรและระบบต่างๆ เข้าด้วยกันได้ โดยจะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้

  • End user application : Mendix เป็นแพลตฟอร์ม Low-Code สำหรับที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแอปพลิเคชั่นได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น Engineer apps แอปพลิเคชันสำหรับวิศวกรเพื่อติดตามงาน ดูข้อมูล และทำงานต่างๆ Supervisor apps แอปพลิเคชันสำหรับผู้ดูแลเพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน จัดการทรัพยากร และตัดสินใจ สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมและ ERP อื่นๆ และมีสามารถสร้างแดชบอร์ดและรายงาน เพื่อดูข้อมูลเชิงลึกได้


2. การดำเนินงานกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Operations) หรือ (Mobility Approach) เป็นโซลูชั่นที่ตอบโจทย์กระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่ระบบการจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่จะช่วยจัดการกระบวนการธุรกิจหลักๆ ขององค์กร โดยรวมข้อมูลในแต่ละฝ่าย เช่น Finance & Accounting, Human Resource Warehouse, Inventory, Sale & CRM และ Purchasing ให้สามารถทำงานร่วมงานได้อย่างราบรื่น ลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมไปถึงการนำระบบ Digital Workplace / E-Office เข้ามาช่วยในส่วนของรูปแบบขั้นตอนของการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบอีเมล์ธุรกิจ การสื่อสารภายในองค์กร การทำงานผ่านเอกสารร่วมกัน ระบบการอนุมัติ รวมไปถึงการติดตามสถานะของงานได้
Digital Manufacturing Solution จาก บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด มุ่งให้ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมสามารถเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการผสานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเข้ากับระบบการผลิตและระบบการทำงานขององค์กรอย่างครบวงจร ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจ หรือผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการปลดล็อกศักยภาพการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน ลดเวลาการผลิต และยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืน


ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือให้ TIME Consulting ที่ปรึกษาธุรกิจดิจิทัล ช่วยแก้ไขปัญหาทางธุรกิจด้วย Digital Manufacturing Solution ปรึกษาเราได้ฟรี contact@timeconsulting.co.th หรือ คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

bottom of page